شارژ مستقیم

• این بخش ویژه شارژ مستقیم سیم
کارتهای اعتباری بوده و پس از طی مراحل خرید ، سیم کارت شما بصورت خودکار
شارژ شده و نیازی به ثبت پین یا رمز نمیباشد.

• نظر به اینکه اطلاع رسانی در این سامانه
از طریق ایمیل و پیام کوتاه صورت میگیرد در صورت عدم صحت ایمیل و تلفن همراه اعلام شده این سامانه هیچ مسئولیتی در قبال ارائه اطلاعات خرید شما نخواهد داشت !

I   شماره همراه  :  
 0935-123 4567
II  مبلغ شارژ مستقیم:
III پست الکترونیک:

All rights reserved © ENBank 2010